Ζητήστε προσφορά
Παραλαβή
Παράδοση

Αυτοκίνητα

Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

35
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

45
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

50
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

70

Κατηγορία Α
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

35
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

45
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

50
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

70

Κατηγορία Α
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

35
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

45
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

50
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

70

Κατηγορία Α
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

35
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

45
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

50
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

70

Κατηγορία Α
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

35
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

45
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

50
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

70

Κατηγορία Α
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

35
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

45
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

50
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

70

Κατηγορία Α
Αυτόματο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

50
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

60
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

80
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

85

Κατηγορία F Μικρά Αυτόματα αυτοκίνητα
Αυτόματο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

50
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

60
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

80
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

85

Κατηγορία F Μικρά Αυτόματα αυτοκίνητα
Αυτόματο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

60
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

80
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

90
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

105

Κατηγορία F1 Μεγαλύτερα Αυτόματα Αυτοκίνητα
Αυτόματο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

60
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

80
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

90
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

105

Κατηγορία F1 Μεγαλύτερα Αυτόματα Αυτοκίνητα
Αυτόματο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

60
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

80
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

90
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

105

Κατηγορία F1 Μεγαλύτερα Αυτόματα Αυτοκίνητα
Αυτόματο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

60
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

80
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

90
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

105

Κατηγορία F1 Μεγαλύτερα Αυτόματα Αυτοκίνητα
Manual   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

60
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

80
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

90
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

100

Κατηγορία D 4X4
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Κατηγορία D 4X4
Manual   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

80
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

110
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

120
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

130

Κατηγορία G Mini van 7θέσια
Manual   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

80
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

110
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

120
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

130

Κατηγορία G Mini van 7θέσια
Manual  Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

40
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

50
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

65
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

80

Κατηγορία Β
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

40
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

50
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

65
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

80

Κατηγορία Β
Manual   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Κατηγορία Β
Manual   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

40
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

50
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

60
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

75

Κατηγορία Α1 manual με ανοιγόμενη οροφή
Manual   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

40
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

50
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

60
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

75

Κατηγορία Α1 manual με ανοιγόμενη οροφή
 Manual   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

45
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

55
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

65
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

80

Κατηγορία Α1 manual με ανοιγόμενη οροφή
Manual   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

50
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

60
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

80
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

100

Κατηγορία C
Manual   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

50
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

60
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

80
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

100

Κατηγορία C
Manual   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

50
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

60
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

80
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

100

Κατηγορία C
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

50
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

60
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

80
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

100

Κατηγορία C
Αυτόματο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

50
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

60
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

80
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

100

Κατηγορία C1
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

65
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

80
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

95
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

105

Κατηγορία J SUV cars
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

65
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

80
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

95
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

105

Κατηγορία J SUV cars
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

70
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

90
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

100
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

120

Κατηγορία J1 Μεγαλύτερα SUV Αυτοκίνητα
Χειροκίνητο   Βενζίνη   5 Πόρτες
5 Επιβάτες   2 Βαλίτσες   A/C
Τιμές / ημέρα
Σεζόν 1
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12 

70
Σεζόν 2
01.05 - 31.05
07.10 - 31.10 

90
Σεζόν 3
01.06 - 30.06
23.09 - 06.10 

100
Σεζόν 4
01.07 - 22.09

 

120

Κατηγορία J1 Μεγαλύτερα SUV Αυτοκίνητα